SLOVENSKÁ PLAVECKÁ FEDERÁCIA
KOMISIA MASTERS SPF

Za kasárňou 1
831 03 Bratislava

TRANSPARENTNÝ BANKOVÝ ÚČET

TRANSPARENTNÝ BANKOVÝ ÚČET SPF MASTERS

FIO banka
IBAN: SK23 8330 0000 0023 0095 1229
SWIFT: FIOZSKBAXXX

 

KOMISIA MASTERS SPF

ČLENOVIA KOMISIE MASTERS
Mária HAUSNEROVÁ
Člen pre plávanie

(západné Slovensko)

+421 907 150333
bruno.hausner47@gmail.com

Rastislav PAVLÍK
Člen pre plávanie

(stredné Slovensko)

+421 903 711 661
pachoo373@gmail.com

Miroslav ČMEL
Člen pre plávanie

(východné Slovensko)

+421 918 140 713
cmelmiroslav@gmail.com

Klára VEVURKOVÁ
Člen pre diaľkové plávanie

+421 907 271 592
vevurkovak@gmail.com

Pavol TKÁČ
Člen pre vodné pólo

+421 918 995 143
pavoltkac73@gmail.com

  Veronika STRAPEKOVÁ
Člen pre synchronizované plávanie

+421 903 216 013
vstrapekova@mac.com

Peter PLAVEC
Člen pre zimné plávanie

+43 664 3810832
peter.plavec87@gmail.com

Katarína SEDLÁKOVÁ
Člen pre oblasť zdravého životného štýlu a personalizovanej výživy

+421 905 915 785
katka9sedlakova@gmail.com

  Zoltán MAKAI
Člen pre oblasť histórie plaveckých športov – sieň slávy, galéria osobností

+421 917 091 472
mazo@mazo.sk

image/svg+xml